Haga Norra Samfällighet

Fritidshusområde vid Haga Park på Öland

1000-DSCN9269.jpg

Rapport från årsstämman

Årets årsstämma hölls den 14 juli. Det var 23 medlemmar som deltog och bland annat beslutades om en höjning av medlemsavgiften.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och årets resultat, även i år ett minusresultat, disponerades enligt styrelsens förslag. Liksom tidigare fortsätter styrelsen att arbeta utan ersättning.

Vid förra årsstämman fick styrelsen i uppgift att se över rimlig nivå på kapitalbehov/fastighet. Årsstämman beslutade att vi bör ha 2 500 kronor/fastighet samt att budgeten alltid ska vara i balans.

Valberedningen har sökt efter någon medlem som kan gå in och sköta föreningens redovisning, men då ingen varit beredd att ta sig an det uppdraget beslutades att lägga ut redovisningen på ett extern bolag. 

Mot bakgrund av kapitalbehov och behov av extern redovisningsfirma beslutades om en höjning av medlemsavgiften till 1 250 kronor/fastighet för år 2020.

I styrelsen ingår Anders Carlson, ordförande, Magdalena Berg, vice ordförande, Anders Gustavsson, Ove Eriksson, Ingela Carlström och Ingulf Fagö. Bo Blom är suppleant. Till revisorer valdes Micael Foghagen och Gunnar Bergman.

Övriga frågor

  • Grönområdet vid det nya delen, Berguvsvägen. Avsikten var att det nya området skulle ha ett grönområde som gränsade till vår förenings område. Så blev inte fallet utan några av husen ligger nu väldigt nära vårt grönområde och de upplever att de skuggas av träden på vår mark. En viss oro förelåg bland våra medlemmar att träden skulle kunna fällas, men inga träd får tas ner utan godkännande av styrelsen och berörda fastigheter inom vår förening. De boende i nya området informeras om detta. 
  • Tennisbanan. Medlemmar som är intresserade av att sälja/köpa andelar i tennisbanan kan kontakta varandra direkt (ägande framgår av medlemsförteckningen) eller styrelsen.
  • Bryggan. Enligt obekräftade uppgifter ska en brygga vara beställd till Haga Parks badplats.
  • Stadgeändring. Önskemål framkom om att stadgarna ses över så att val av ledamöter i styrelsen sker på två år och överlappar varandra.

Årsstämman beslutade att protokollet från årsstämman mejlas ut tillsammans med kommande utskick avseende städdag och annan allmän information i slutet av augusti / början av september 2019 samt ska finnas tillgängligt på hemsidan.

Aktuellt

Rapport från årsstämman

Årets årsstämma hölls den 14 juli. Det var 23 medlemmar som deltog och bland annat beslutades om en höjning av medlemsavgiften.

Läs mer ...

Trafik i det nya området

I det nya området som gränsar till vårt område, finns en in-/utfart till Haga Parksvägen. Den in-/utfarten är bara till för boende i det nya området samt för nyttotrafik.

Läs mer ...