Haga Norra Samfällighet

Fritidshusområde vid Haga Park på Öland

1000-20160501-2.jpg

Rapport från årsstämman

Årets årsstämma hölls den 11 juli. Det var 19 medlemmar som deltog och bland annat beslutades om en höjning av medlemsavgiften.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och årets resultat, ett  kraftigt minusresultat på grund av stora markarbeten, disponerades enligt styrelsens förslag. Liksom tidigare fortsätter styrelsen att arbeta utan ersättning.

Förra årsstämman beslutade att anta ett förslag om nya och moderna stadgar och samma förslag godkändes även i år. Därmed kan stadgarna ändras. Stadgarna ändras så att val av ledamöter i styrelsen kan ske på två år för att få kontinuitet i styrelsen.

Årsstämman beslutade höja årsavgiften till 1500 kronor/fastighet för att styrelsen vid behov ska kunna anlita hjälp till markarbeten på föreningens gemensamma ytor.

I styrelsen ingår Magdalena Berg, ordförande, Ingulf Fagö, Bo Blom och Gustav Raab-Obermayr. Ola Pettersson och Ronny Remse är suppleanter.Ingela Carlström avgick och avtackades i samband med årsstämman. Till revisorer valdes Micael Foghagen och Gunnar Bergman. 

Årsstämman beslutade att protokollet från årsstämman mejlas ut tillsammans med kommande utskick avseende städdag och annan allmän information i slutet av augusti / början av september samt ska finnas tillgängligt på hemsidan.

Aktuellt

Rapport från årsstämman

Årets årsstämma hölls den 11 juli. Det var 19 medlemmar som deltog och bland annat beslutades om en höjning av medlemsavgiften.

Läs mer ...

Trafik i det nya området

I det nya området som gränsar till vårt område, finns en in-/utfart till Haga Parksvägen. Den in-/utfarten är bara till för boende i det nya området samt för nyttotrafik.

Läs mer ...