Haga Norra Samfällighet

Fritidshusområde vid Haga Park på Öland

1000-20160501-3.jpg

Föreningen

Vår förening bygger på ideellt arbete. Vi har en styrelse som arbetar helt ideellt och vid ett tillfälle om året hjälps vi åt att göra fint på våra gemensamma grönområden.

Stadgar och årsstämma

Föreningar har antagna stadgar som gäller för alla. I juli brukar vi hålla en årsstämma under enkla former ute i det fria vid vår tennisbana. Kallelsen brukar vi skicka ut med e-post samt sätta upp på anslagstavlan vid brevlådorna.

Allmänna områden utanför våra egna tomter

De fastigheter som har gemensamhetsytor i direkt anslutning till tomten ansvarar för att den ytan sköts om. Det gäller främst gräsklippning. Är du osäker på vad som gäller din fastighet kan du ta kontakt med ordförande. Häckar och träd vid vägar omfattas av Mörbylånga kommuns regler.

Vägarna sköts av Stora Frö vägsamfällighetsförening där varje fastighet är medlem.

Städdag

I samband med Skördefesten brukar vi ha en städdag. Vi avsätter tre timmar, kl. 10-13, men oftast är vi klara tidigare än så.

Under städdagen röjer vi och gör snyggt på de gemensamma områden som behöver ses över. För lite större arbeten brukar vi anlita en entreprenör.

Vid städdagen samlas vi vid brevlådorna och tar med oss lite redskap från våra stugor, t.ex. krattor, sekatörer, trimmer eller något annat som vi tror kan behövas. Sedan fördelar vi arbetet. 

Städdagen brukar vara en trevlig stund då vi också hinner umgås och lära känna varandra lite. Välkommen med du också!

Tennisbana

Föreningen har en tennisbana. De fastigheter som äger andelar har rätt att nyttja tennisbanan. Vill du köpa in dig i tennisbanan, kostnad 150 kronor/år, är du välkommen att höra av dig till styrelsen. Detsamma gäller om du vill sälja din andel.

Släpkärra

Föreningen äger en släpkärra som du som medlem får använda. Du bokar kärran hos Berit Elander, Rudolfs väg 4, telefon 070-744 60 66. Nycklar till släpvagnen finns hos Berit Elander, Barbro Högberg och Ingulf Fagö. Släpet måste förbokas hos Berit innan lån.

Partytält

Föreningen äger ett partytält som medlemmarna får låna. Kontakta Anders Carlson eller Barbro Högberg om du vill låna det.

Trädgårdsavfall

Varje fastighet ansvarar själv för att ta hand om sitt trädgårdsavfall. Vi gör ingen gemensam eldning. KSRR har en tunna som man kan beställa för sitt trädgårdsavfall. Den töms varannan vecka under säsong och beställs via telefon eller KSRR:s hemsida om du har inloggning.

Personuppgifter

De personuppgifter vi lagrar är de uppgifter vi har i adresslistan. Här kan du läsa om hur vi hanterar dem (pdf).

Foton som tas på medlemmar kommer vi inte att publicera utan ett skriftligt samtycke.

Styrelsen

Styrelsen arbetar helt ideellt. Kontakta oss gärna om du har några frågor!

  • Magdalena Berg (ordförande)
  • Gustav Raad Obermayr (kassör)
  • Ingulf Fagö (ledamot)
  • Bo Blom (ledamot)
  • Ingela Carlström (suppleant)
  • Ola Pettersson (suppleant).

Aktuellt

Rapport från årsstämman

Årets årsstämma hölls den 11 juli. Det var 19 medlemmar som deltog och bland annat beslutades om en höjning av medlemsavgiften.

Läs mer ...

Trafik i det nya området

I det nya området som gränsar till vårt område, finns en in-/utfart till Haga Parksvägen. Den in-/utfarten är bara till för boende i det nya området samt för nyttotrafik.

Läs mer ...